top of page

Anesthesie
bij APS

aps_eva velders_5233.jpg

1 / De hoogste kwaliteit, comfort en veiligheid

In onze kliniek aan de Jan van Goyenkade worden alleen kleine operaties, zoals ooglidcorrectie, mid-facelift en schaamlippencorrecties, onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Grote operaties - buikwandcorrecties, borstvergrotingen en liposuctie - vereisen algemene anesthesie. Deze operaties vinden plaats in Klasse 1 operatiekamers, waar het hoogste niveau van sterilisatie en airconditioning onze klanten optimale veiligheid en comfort garandeert.

2 / Het APS anesthesiologie team

APS werkt met een vast, klein anesthesiologisch team bestaande uit twee senior anesthesiologen en twee zeer ervaren anesthesiologie ver-pleegkundigen, die perfect op elkaar zijn ingespeeld. Ons team is zeer goed opgeleid en heeft ruime ervaring met alle nieuwe protocollen en technieken.

3 /Voorbereiding op uw operatie

Als u onder algehele narcose wordt geopereerd, moet u een uitgebreide vragenlijst over uw gezondheid invullen. De anesthesioloog beoor-deelt uw antwoorden en maakt zo nodig een afspraak voor een pre-operatief consult om uw gezondheid en conditie beter te kunnen beoorde-len. Zo weet u zeker dat u de anesthesiologie en operatie in optimale fysieke conditie ondergaat.

4 / Tijdens uw operatie

De algemene verdoving wordt toegediend via een infuus in uw hand of arm. APS maakt gebruik van de modernste (dure) medicijnen, waardoor u tijdens uw operatie heerlijk in slaap bent en daarna snel wakker wordt.

 

Tijdens uw operatie wordt u nauwlettend in de gaten gehouden door ons gespecialiseerde anesthesieteam: uw luchtwegen, ademhaling, bloeddruk, hartfunctie en bewustzijnsniveau worden bewaakt en soms aan-gepast en zij zorgen ervoor dat u zich constant comfortabel en veilig voelt.

5 / Risico’s

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, de beste apparatuur en behandeling volgens de nieuwste protocollen, heeft algehele anesthesie mogelij-ke bijwerkingen en risico's. Deze risico's hebben echter vooral betrekking op zieken en ouderen. Dit betekent dat deze risico's voor APS-patiënten aanzienlijk lager zijn. Het anesthesiologisch team let op typische bijwerkingen zoals misselijkheid en pijn en zal er alles aan doen om deze tot een minimum te beperken.

Testimonials

aps_eva velders_5883.jpg
"De kliniek is mooi, schoon en uitnodigend. Het personeel is zeer deskundig en vriendelijk, ze hebben me door de procedure geleid en ze zorgden ervoor dat ik me op mijn gemak voelde dat de behandeling niet pijnlijk was."

Merel Zwart

bottom of page